0725 093 921

Reprezintă  cheltuieli eligibile în cadrul programului, cheltuielile cu:

 • achiziționarea de hardware TIC, dispositive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune);
 • realizarea rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;
 • achiziționarea și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • achiziționarea/realizarea unui website de prezentare a companiei;
 • închirierea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 • închirierea soluției de semnătură electronică;
 • achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • achiziționarea soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 • achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 • instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și instruirea personalului care va asigura mentenanța;
 • serviciile de auditare intermediară/finală, financiară și tehnică.