0725 093 921

În cadrul Programului Operațional Competitivitate,

Axa prioritară 2, prioritate de investiție 2b - Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;

Acțiunea 2.2.2. - Digitalizarea IMM-urilor

Valoarea finantării nerambursabile este de:

MINIM  30.000euro   -   MAXIM 100.000euro

Se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aportul întreprinderii solicitante va fi de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.