0725 093 921

Actul din 2020 (0/0) Schemă de ajutor de minimis  Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.2 ''Digitalizarea IMM-urilor'', din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

Actul din 2020 din 2020.12.22
Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 22 decembrie 2020

Intră în vigoare:

22 decembrie 2020 An

Actul din 2020 Schemă de ajutor de minimis  Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.2 ''Digitalizarea IMM-urilor'', din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

Dată act: 8-dec-2020

Emitent: Ministerul Fondurilor Europene