0725 093 921

Pot beneficia de finanțare nerambursabilă in cadrul programului Digitalizarea IMM-urilor, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • se incadrează, la data depunerii aplicației de proiect și la data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis, în una din categoriile:
  -
  MICROÎNTREPRINDERE
  - ÎNTREPRINDERE MICĂ
  -
  ÎNTREPRINDERE MIJLOCIE
 • sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu desfășoară activitați în unul dintre domeniile excluse conform listei codurilor CAEN;
 • nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):
  a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
  b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscal emis de către autoritățile publice locale;
 • nu se află in una din situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice;
 • nu intră în categoria de "întreprindere aflată în dificultate";
 • sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul;
 • au desfașurat activitate pe o perioadă corespunzatoare cel puțin unui an fiscal integral si au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

O întreprindere care depune aplicația de finanțare în cursul anului 2021 trebuie să fi fost inființată cel târziu în  data de 3 ianuarie 2020 (pentru întreprinderile înființate în 2020 se va lua în considerare profitul la decembrie 2020) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019.

Atentie!

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor pentru care se constată că NU au autorizate în certificatul constatator activități din urmatoarele domenii:

 • CAEN 2611    Fabricarea subansamblurilor electronice
 • CAEN 2612    Fabricarea altor electronice
 • CAEN 2620    Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • CAEN 2630    Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • CAEN 6201    Activități de realizare a software-ului la comandă
 • CAEN 6202    Activități de consultanță în tehnologia informației
 • CAEN 6203    Activități de management a mijloacelor de calcul
 • CAEN 6209    Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • CAEN 6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitați conexe
 • CAEN 6312    Activități ale portalurilor web
 • CAEN 7211    Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • CAEN 7219    Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie